Hotline Tải tài liệu

GRAND MERCURE HOI AN

Địa chỉ: Khối Hà My Đông A, Phường Biện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 84-903 503 899 | Hotline: 1900 633 589 | Website: http://grandmercurehoian.vn

VILLA SẢN PHẨM

villa c

  • Diện tích khu đất 198,46 - 201,25 m2
  • Diện tích sàn tầng 1 92 m2
  • Diện tích sàn tầng 1 100 m2
  • Diện tích sàn tầng 3 78 m2

villa c

26 căn