Hotline Tải tài liệu

GRAND MERCURE HOI AN

Địa chỉ: Khối Hà My Đông A, Phường Biện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 84-903 503 899 | Hotline: 1900 633 589 | Website: http://grandmercurehoian.vn

VILLA SẢN PHẨM

villa b1

  • Diện tích khu đất 198,46 - 234,48 m2
  • Diện tích sàn tầng 1 91 m2
  • Diện tích sàn tầng 2 98 m2

villa b1

43 căn