Hotline Tải tài liệu

GRAND MERCURE HOI AN

Địa chỉ: Khối Hà My Đông A, Phường Biện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 84-903 503 899 | Hotline: 1900 633 589 | Website: http://grandmercurehoian.vn

VILLA SẢN PHẨM

villa bg

  • Diện tích khu đất 198,46 - 252,88 m2
  • Diện tích sàn tầng 1 85 m2
  • Diện tích sàn tầng 2 99 m2

villa bg

09 căn